آکسیولوژی چیست؟ ۰

آکسیولوژی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

"اگر خواهان موفقیت دیگران باشید، همه چیز آماده پیشرفت شما خواهد بود"

 

در بحبوحه زمانه ای که اطلاعات گسترده، چندوجهی و میان رشته ای، انسانهای روشن ضمیر و افکارِ رفیع و عمیقی را از درون خانه ها و دانشگاهها بیرون می کشد و نخبگانی حتی کم سواد و بی نظیر از روستاهای جهان سوم معرفی میکند، سازمانهای بزرگ و ریشه دار با دهها و بلکه یک قرن تجربه، طی کمتر از یک دهه، با چالشهایی روبرو می شوند که نمی دانند چرا تاکنون، خود متوجه مساله و زمینه ی آن نشده اند!

واحدهای تحقیق در ژاپن با صرف ده سال وقت و هزینه و بهره گیری از برترین دانشمندان، اختراعی را می بینند که یک دانشجو طی دوسال آن را ساخته است. برترین سیستم ضدسرقت خودروهای شخصی جهان در یکی از معتبرترین همایشها، در چند ثانیه توسط یک مبتکر هک میشود، و...

جامعه کارآفرینی و خصوصا استارتاپی، از طرفی هم فرایندها را ساده تر کرده اند و از طرفی، دستخوش تغییراتی هستند که شناخت و درک و هم پیش بینی وقایع برای خود آنها نیز دشوار است و مساله های درونی و بیرونی، چندلایه و مملو از سیناپس های متعدد می باشند.

در این هیاهوی شادی بخش و حیران کننده، پیروزِ میدان، اندیشه هایی هستند که از چیستی (فلسفه) کسب و کار و تعاملات انسانی درک روشن تر و جامع تری دارند. فلسفه ای که قادر است علاوه بر فهم زمان و مکان، مهمترین عامل (عوامل) دخیل در این تعاملات را مشخص و تبیین نماید. عواملی که در نهایت امر، وجود ظاهراً یک تغییرِ  عامّ و در حقیقت دهها تغییر خاص را در تک تک بخشهای مدل تجاریِ تمامی شرکتها اجتناب ناپذیر می کند.

اندیشه هایی متفاوت در نیروهای انسانی، ساختارهای سازمانی، سبک های مدیریتی، ارتباطات چندبُعدی، پیوندهای برد-برد و غیره، همگی نشان دهنده نظام متفاوت و صد البته بسیار متغیر در تعاملات اقتصادی و مالی در سرتاسر جهان است. بدون هیچ شکی، مرجع های آینده و بی رقیب ترین مدل های غیرقابل نفوذ اقتصادی، محصول ذهن هایی خواهند بود که علاوه بر وسعت ، در عمق و ارتفاع  فاصله ای بالاتر از بشریت دارند.

 

حسن فرامرزیان - پژوهشگر علوم اجتماعی و تحلیلگر ذهن

ارزش چیست؟ یک بازتعریف ذاتی ۱

ارزش چیست؟ یک بازتعریف ذاتی

همه انسان ها زیبایی، مفید بودن، خوش رنگ یا خوش طعم بودن و هر نوعی از ارزشمند بودن را درک می کنند و حداقل از وجود  آن لذت می برند.

پایان کدهای اچ تی ام ال